BACH:
SONÁTY A PARTITY 2 CD (2015)

Jako vysokohorské štíty lákají horolezce ke zdolání, i hudebníci potřebují své výzvy. Ta další, před kterou se postavil Pavel Šporcl, se obrazně řečeno tyčí do nebeských výšin. Bachovy Sonáty a partity pro sólové housle už prověřily (nejen) techniku hezké řádky houslistů. Houslové skladby bez basového doprovodu byly spíše výjimečnou záležitostí a svou mnohovrstevnatostí kladou na interpreta značné nároky: ten musí technicky zvládnout a „umyslet“ současně hned několik paralelních linií – melodii, akordický doprovod a často i témata vedená ve vnitřních hlasech. Nádherná Ciaccona tvořící závěr druhé partity patří svou délkou a propracovaností k nejnáročnějším dílům světové houslové literatury.

Výzvu pro interpreta již tak dost velikou umocňuje vědomí, že prvním interpretem těchto skladeb byl sám Bach. Jeho už si nikdy neposlechneme. Ale interpretace Pavla Šporcla bude jistě stát za opakovaný poslech; technicky vytříbená, stylově čistá, přinášející navíc něco osobitého a neopakovatelného.

Bachovy sonáty a partity - nejkrásnější výzva pro Pavla Šporcla!

BACH:
Koupit v Supraphonu
Koupit na Amazonu
CD 1
Sonáta pro housle č. 1 g moll, BWV 1001
Adagio
04:22
Fuga
05:52
Siciliana
03:32
Presto
04:13
Partita č.1 b moll, BWV 1002
Allemanda
06:17
Double
03:16
Courante
03:26
Double II
03:44
Sarabande
03:43
Double III
03:02
Tempo di Borea
03:25
Double IV
03:31
Sonáta pro housle č. 2 a moll, BWV 1003
Grave
04:14
Fuga
08:56
Andante
05:33
Allegro
06:54
CD 2
Partita pro housle č. 2 d moll, BWV 1004
Allemanda
05:04
Corrente
02:46
Sarabanda
04:04
Giga
03:41
Ciaccona
15:03
Sonáta pro housle č. 3 C dur, BWV 1005
Adagio
04:20
Fuga
11:58
Largo
03:42
Allegro assai
04:55
Partita pro sólové housle č. 3 E dur, BWV 1006
Preludio
03:52
Loure
04:38
Gavotte en Roundeau
02:49
Minuet I - II - I
04:12
Bourrée
01:25
Gigue
01:50
FacebookYoutubeTwitter