STRAUSS A KORNGOLD:
HOUSLOVÉ KONCERTY (2009)

Tímto CD se opět vracím na pole klasické hudby, i když... V Korngoldově houslovém koncertu nelze přeslechnout, že se skladatel dlouhodobě zabýval filmovou hudbou, ale možná je to právě ona přímočarost a obraznost skladby, která jí přinesla takovou oblibu mezi nejlepšími světovými houslisty. Koncert d moll op. 8 Richarda Strausse se již zdaleka na koncertních programech a nahrávkách nevyskytuje tak často. Skladba v sobě nese prvky lyrické i tragické, svítivou kantilénu, melancholii a eleganci... ale také celou řadu záludností, jež kladou na techniku sólisty značné nároky. 

STRAUSS A KORNGOLD:
Koupit v Supraphonu
Koupit na Amazonu
Koncert pro housle a orchestr d moll, op. 8 - Allegro
15:39
Koncert pro housle a orchestr d moll, op. 8 - Lento ma non troppo
06:57
Koncert pro housle a orchestr d moll, op. 8 - Rondo. Presto
08:54
Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35 - Moderato nobile
09:32
Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35 - Romance
08:27
Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35 - Finale. Allegro assai vivace
07:17
FacebookYoutubeTwitter