61. ROČNÍK KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE - PAVEL ŠPORCL PATRON SOUTĚŽE

61. ročník Kocianovy houslové soutěže - Pavel Šporcl patron soutěže
Ústí nad Orlicí - Základní umělecká škola

2. květen 2019

Program

8,30
losování 1. kolo 4.  kategorie + společné
fotografování soutěžících
9,00
1. kolo 4. kategorie
14,00
seminář pro pedagogy – Masterclass, lektor Conrad Chow. Koncertní sál ZUŠ
Jaroslava Kociana. Soutěžní volno.

Předprodej vstupenek

www.kocianovo-usti.com