BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY OSTRAVA

Benefiční koncert Charity Ostrava
Ostrava - Divadlo Antonína Dvořáka (Smetanovo náměstí)

21. září 2017 v 19:00

Program

P. Šporcl - Kde domov můj, virtuózní variace pro sólové housle
A. Vivaldi - Čtvero ročních dob
Záznam z koncertu bude vysílat TV NOE v neděli 24. 9. 2017 ve 20:00 hodin.
 

Účinkují

Pavel Šporcl - housle
Janáčkův komorní orchestr
 
Záštitu nad koncertem převzali:
Mons. František V. Lobkowicz, biskup Diecéze ostravsko-opavské
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Předprodej vstupenek

www.ostrava.caritas.cz
www.ndm.cz